Badanie ewaluacyjne V edycji BO 2020


Ankieta:

Ankieta ewaluacyjna V edycji Budżetu Obywatelskiego 2020

Raport

 

Ankieta została zakończona 2019-04-26

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ankieta ewaluacyjna V edycji Budżetu Obywatelskiego 2020

Opis

Ankieta ewaluacyjna V edycji Budżetu Obywatelskiego 2020W celu uzupełnienia ankiety zwracamy się z prośbą o wypełnienie załącznika "Ankieta - część opisowa" i odesłanie go na adres e-mail promocja@blachownia.pl

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do udziału w ankiecie

Termin ankiety

2019-04-12 - 2019-04-26

Liczba pytań

18

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Jaka jest Pana/Pani opinia o zakończonej edycji budżetu obywatelskiego w Blachowni?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Pozytywna 1 100%
Nie mam zdania 0 0%
Negatywna 0 0%

Pytanie 2

Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o budżecie obywatelskim w Blachowni?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Znajomi 0 0%
Członkowie rodziny 0 0%
Prasa lokalna 1 100%
Strona internetowa urzędu miasta 0 0%
Portale społecznościowe 0 0%
Plakaty 0 0%
Ulotki 0 0%
Sołtys 0 0%
Autor projektu 0 0%

Pytanie 3

Jaka jest Pana/Pani opinia na temat podziału Miasta Blachownia na 3 obszary: Blachownia Północ(Ottonów, Malice, Błaszczyki, Działki), Blachownia Centrum, Blachownia Południe(Ostrowy, Trzepizury) przy realizacji budżetu obywatelskiego?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Pozytywna 1 100%
Trudno powiedzieć 0 0%
Negatywna 0 0%

Pytanie 4

Czy według Pana/Pani 7 tygodni przeznaczone na zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego to okres:


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Za krótki 0 0%
Wystarczający 0 0%
Za długi 1 100%

Pytanie 5

Jak jest Pana/Pani opinia nt. dostępność informacji o zgłoszonych projektach i możliwość zapoznania się z wnioskami?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Pozytywna 0 0%
Nie mam zdania 1 100%
Negatywna 0 0%

Pytanie 6

Jakich informacji według Pana/Pani brakowało w poprzednich edycjach BO?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Promocji projektów przed głosowanie 0 0%
Zestawienia w opisowej formie zgłoszonych projektów w formie ulotek czy plakatów 0 0%
Zestawienia projektów w punktach do głosowania 1 100%
Nie mam zdania 0 0%

Pytanie 7

Czy zauważył/a Pan/Pani jakiekolwiek działania projektodawców, organizacji pozarządowych, rad sołeckich, szkół lub innych instytucji na rzecz promowania projektów zgłoszonych w budżecie obywatelskim?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 100%
Nie mam zdania 0 0%
Nie 0 0%

Pytanie 8

Jaka jest Pani/Pana opinia na temat sposobu głosowania, które odbyło się w IV edycji budżetu obywatelskiego?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Pozytywna 1 100%
Nie mam zdania 0 0%
Negatywna 0 0%

Pytanie 9

Czy wiedział/a Pan/Pani o możliwości głosowania elektronicznego


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 100%
Nie 0 0%

Pytanie 10

Jakiego typu projekty powinny być Pani/Pana zdaniem zgłaszane do budżetu obywatelskiego?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Inwestycyjne 0 0%
Miękkie (imprezy, zajęcia pozaszkolne, pikniki itp.) 0 0%
Inwestycyjne oraz miękkie 1 100%

Pytanie 11

Czy głosował/a Pan/Pani w zakończonej edycji budżetu obywatelskiego w Blachowni?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 1 100%
Nie 0 0%

Pytanie 12

Dlaczego nie głosował/a Pan/Pani w zakończonej edycji Budżetu Obywatelskiego?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Nie dotyczy 1 100%
Nie wiedziałem/am o budżecie obywatelskim 0 0%
Nie wiedziałem/am jak głosować 0 0%
Wśród zgłoszonych projektów nie było takich, które mnie interesują 0 0%
Nie wierzę, że to ma sens i coś zmieni w mieście 0 0%
Inny powód 0 0%

Pytanie 13

Jakie czynniki wpłynęły w głównej mierze na wybór projektów, na które Pan/Pani oddał/a głos w zakończonej edycji budżetu obywatelskiego w Blachowni?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Nie dotyczy 0 0%
Opisy projektów dostępne na stronie internetowej www.urzędu miasta 1 100%
Opinie członków rodziny 0 0%
Opinie znajomych 0 0%
Chęć poparcia projektów promowanych przez organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola i in. 0 0%
Informacje autorów projektów - w internecie, poprzez ulotki, plakaty 0 0%

Pytanie 14

Czy zgłosił/a Pan/Pani wniosek do budżetu obywatelskiego w poprzedniej edycji?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 0 0%
Nie 1 100%

Pytanie 15

Dlaczego nie zgłosił/a Pan/Pani wniosku do budżetu obywatelskiego w poprzedniej edycji?


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Nie dotyczy 0 0%
Brak świadomości i informacji o takiej możliwości, 0 0%
Brak pomysłu na projekt, 0 0%
Nie wiedziałem/am jak to zrobić, było to dla mnie za trudne, 0 0%
Za późno się dowiedziałem/am, 0 0%
Z braku czasu, 1 100%
Brak wiary, by projekt przeszedł i wygrał. 0 0%

Pytanie 16

Płeć


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Kobieta 1 100%
Mężczyzna 0 0%

Pytanie 17

Wiek


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Mniej niż 16 lat 0 0%
16-17 0 0%
18-25 1 100%
26-45 0 0%
46-65 0 0%
więcej niż 65 lat 0 0%

Pytanie 18

Miejsce zamieszkania


Liczba udzielonych odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Miasto Blachownia 1 100%
Sołectwo 0 0%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 427 1 0 2019-04-12, Pt., 11:40

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Do góry