Ikona wniosków Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wszczęła procedurę realizacji Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłaszania zadań do realizacji oraz do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BLBO.

Data zakończenia: 2022-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Dajemy szansę lepszego rozwoju sportowego - poprawa bazy sportowej oraz wyposażenia UKS Orlik Blachownia

numer

24

Krótki opis projektu

W ramach zadania chcemy doposażyć pomieszczenia socjalne (szatnie) przy boisku treningowym ,,Sahara" w ławki oraz stolik a także zakupić stojak na rowery. Kolejnym krokiem w ramach zadania jest zakup traktorka do koszenia obu boiskach piłkarskich OSiR-u Blachownia na których prowadzimy całoroczne zajęcia oraz odbywają się mecze i turnieje oraz wózka do malowania linii. Dodatkowo pragniemy zakupić dla naszych zawodników dodatkowy sprzęt sportowy i pomocniczy, bramek piłkarskich.

Szczegółowy opis projektu


Program będzie opierał się na aktywności lokalnej społeczności i będzie ją wspierał w zakresie aktywnego spędzania czasu dla zawodników ze wszystkich placówek Gminy Blachownia i nie tylko. W roku 2023 głównym założeniem jest dalsza poprawa infrastruktury około boiskowej oraz boiskowej Akademii UKS Orlik Blachownia. W ramach zadania chcemy doposażyć szatnie przy boisku treningowym ,,Sahara" w dodatkowe ławki oraz stolik, a także zakupić stojaki na rowery. Kolejnym krokiem w ramach zadania jest zakup traktorka do koszenia obu boiskach piłkarskich OSIR-u Blachownia na których prowadzimy całoroczne zajęcia oraz odbywają się mecze i turnieje oraz wózka do malowania linii. Dodatkowo pragniemy zakupić dla naszych zawodników dodatkowy sprzęt sportowy i pomocniczy, bramek piłkarskich co pozytywnie wpłynie na wizerunek klubu oraz podniesie jakość zajęć. Klub poprzez realizację wsparcia będzie mógł godnie reprezentować Gminę w turniejach i wszelkich wyjazdach. Poprawa komfortu pracy poprzez wsparcie realizacji zadania, pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój poziomu sportowego Klubu. Wsparcie wpisuje się także w strategię rozwoju gminy Blachownia oraz wydaje się być celowe w stosunku do planowanych działań Gminy na rzecz dzieci i młodzieży w latach późniejszych. Klub UKS Orlik Blachownia prowadzi całoroczne zajęcia z piłki nożnej. W celu realizacji zadania zostaną przeprowadzone działania:
1.Rozmieszczenie informacji o planowanych działaniach.
2.Zakup potrzebnych elementów doposażenia (bramek, siatko chwytów, ławek, stojaków rowerowych, oświetlenia oraz ich odpowiedni montaż. Zakup sprzętu sportowego (piłek oraz dresów)
3.Realizacja całorocznych zajęć.
4.Miejsce: boiska OSiR Blachownia: Stadion Miejski oraz ,,Sahara"
5.Podsumowanie efektów realizacji zadania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa warunków realizowanych projektów zajęć treningowych oraz meczowych dla zawodników trenujących w Akademii UKS Orlik Blachownia poprzez dalsze doposażenie infrastruktury około treningowej, co na pewno pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój oraz szerzenie pasji sportowych wśród najmłodszych dzieci oraz podsienie znacznie jakość zajęć. Pozytywnym aspektem będzie także zakup dodatkowego sprzętu sportowego i pomocniczego Zajęcia to nie tylko rozwój koordynacji ruchowej, inteligencji przestrzennej, techniki piłkarskiej ale także integracji i doskonała forma spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych. Pomoc w zakresie doposażenia Klubu i obiektów OSiR-u w/w elementy wpłynie pozytywnie na mieszkańców i uczestników zajęć.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe:
1.Dostarczenie motywów uczestnictwa w zajęciach sportowych poprzez samokontrolę i samoocenę zawodników.
2. Stworzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzież.
3. Stosowanie w codziennej praktyce zasad fair-play.
4. Rozwijanie współpracy i integracji w grupie
5. Organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania, jako alternatywy dla nałogu alkoholowego i innych używek.
6. Wskazanie korzyści płynących ze zdrowego trybu życia.
7. Podniesienie poziomu sportowego zawodników i drużyn UKS Orlik
8. Możliwość poprawy warunków socjalnych w postaci przebierania się zawodników w szatni
Przewidywane osiągnięcia:
1. Dziecko udoskonali swoje umiejętności motoryczne.
2. Opanuje elementy techniki prawidłowej gry w piłkę nożną.
3. Zwróci szczególną uwagę na higienę i zdrowie swojego organizmu.
4. Zrozumie potrzebę aktywności ruchowej oraz zastosuje ją w spędzaniu czasu wolnego.
5. Zapozna się z przepisami gry w piłkę nożną.
6. Zastosuje zasady współzawodnictwa sportowego oraz gry fair-play.
7. Umiejętnie skorzysta z bazy sportowej i zachowa przepisy bhp.
8. Dzieci i młodzież z terenu gminy potrafią wskazać alternatywne formy spędzania wolnego czasu i aktywnie w nich uczestniczą (zajęcia sportowe, turnieje ).
9.Potrafią wskazać korzyści płynące ze zdrowego trybu życia.
10. Dbanie o porządek, higienę i bezpieczeństwo.
Beneficjentem projektu będą zawodnicy Klubu UKS Orlik Blachownia, zarówno dzieci dziewczynki i chłopcy, młodzież z terenu całej gminy Blachownia i okolic. Oferta będzie także skierowana do pozostałych mieszkańców Blachowni. Zakup odpowiednich brakujących pomieszczeń socjalnych (szatni) pozytywnie wpłynie na komfort pracy w klubie i będzie także służyć przez następne lata. Wykorzystywany będzie nie tylko przez Klub.

Zarejestrowany przez

Joanna Grabek

2022-07-27, 15:29

Współautorzy

Brak

Wysłany

2022-07-27, 15:29

Głosów poparcia

1

lokalizacja

624/11 OSIR ul. Sportowa 1; Boisko "Sahara" Blachownia, ul.Sienkiewicza 22

Szerokość: 50.7837814

Długość: 18.9600207

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 1.Zakup i transport bramek piłkarskich 2szt. 5000,00
2 2.Zakup traktorka do koszenia trawy i wózka do malowania linii 31000,00
3 3.Zakup i montaż stojaka na rowery 2500,00
4 4.Zakup wyposażenia - ławek i stolika 2000,00
5 5.Zakup sprzętu sportowego i pomocniczego 4500,00
Całkowita wartość projektu 45000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Joanna Grabek (z korespondencji) 2022-07-27, 15:29
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2022-07-27, 15:29
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2022-07-27, 15:29
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt poprawny Paulina Dawid 2022-08-17, 13:42
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2022-09-11, 12:52
6 Zakwalifikowany do realizacji przez administratora W przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu w rankingu,zarekomendowany do realizację uznaje się kolejny projekt który jest do zrealizowania w kwocie, jaka pozostała do dyspozycji. Paulina Dawid 2022-09-15, 8:24

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Wniosek publiczny.pdf

Do góry