Ikona wniosków Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wszczęła procedurę realizacji Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłaszania zadań do realizacji oraz do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BLBO.

Data zakończenia: 2022-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Wymiana oświetlenia Sali Gimnastycznej na energooszczędne i ekologiczne typu LED ?JASNA i EKO ? Sala Gimnastyczna SP 3?

numer

20

Krótki opis projektu

Sala gimnastyczna znajdująca się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni jest oświetlona lampami typu metalohalogenkowego, które charakteryzują się dużym poborem mocy oraz stosunkowo małą żywotnością. Aktualnie istnieje bardzo duży problem z dostępnością, zakupem i wymianą uszkodzonych elementów świetlnych w użytkowanych oprawach. Wymiana w/w lamp na nowoczesne oprawy typu LED spowoduje znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji oraz zapewni optymalne warunki do nauki i treningu na z

Szczegółowy opis projektu

1. Projekt wymiany oświetlenia sali gimnastycznej na nowoczesne i energooszczędne lampy LED.
2. Demontaż istniejących lamp metalohalogenkowych.
3. Adaptacja i przystosowanie instalacji do nowych opraw.
4. Montaż nowych opraw i lamp LED.
5. Odbiór prac związanych z modernizacją i wymianą oświetlenia sali gimnastycznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Sala gimnastyczna wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Blachowni, poza jej najważniejszym zadaniem dydaktyczno ? szkolnym, spełnia w miesiącach jesienno-zimowych rolę centrum sportowo-rekreacyjnego. W tym okresie poza zajęciami przedszkola i szkoły, z sali korzystają w godzinach popołudniowych oraz wieczornych grupy młodzieży i mieszkańców, na zasadzie wynajmu lub użyczenia.
Powyższe aktywności wymagają odpowiedniego oświetlenia, a obecnie użytkowane lampy, niestety już go nie zapewniają. Aktualnie nie działają 3 z 8 lamp typu metalohalogenkowego, a zakup elementów oświetleniowych jest praktycznie niemożliwy, ze względu na ogólną tendencję wymiany źródeł światła na lampy LED. Oświetlenie LED-owe, poza zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania sali, spowoduje minimum 60% spadek nakładów na zużywaną energię elektryczną.
Dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym z dzielnicy Ostrowy oraz Blachowni, pochodzący z różnych środowisk (kobiety i mężczyźni 0-18 lat).
Dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo, objęte pomocą społeczną oraz dzieci z pobliskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni (kobiety i mężczyźni 0-18 lat).
Rodzice i opiekunowie dzieci z różnych środowisk społecznych i grup zawodowych, z wykształceniem podstawowym, średnim oraz wyższym (kobiety i mężczyźni 18-80 lat).
Pracownicy przedszkola i szkoły podstawowej oraz instytucji współpracujących z placówkami oświaty (kobiety i mężczyźni z wykształceniem średnim i wyższym w wieku od 25-60 lat).
Studenci odbywający praktyki na terenie placówek oświatowych (kobiety i mężczyźni 20-25 lat).
Mieszkańcy dzielnicy Ostrowy oraz pozostali mieszkańcy Blachowni i gminy.

Zarejestrowany przez

Joanna Grabek

2022-07-26, 9:48

Współautorzy

Brak

Wysłany

2022-07-26, 9:48

Głosów poparcia

1

lokalizacja

296/2 Ostrowy

Szerokość: 50.7723705

Długość: 18.9730240

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 1.Demontaż istniejącego oświetlenia 1250,00
2 2. Zakup lamp LED z oferty PHU DiC 10080,00
3 3. Adaptacja istniejącej instalacji i montaż opraw LED 1750,00
4 4.Odbiór nowych lamp LED i zakup tablicy informacyjnej o realizacji w/w Projektu z Budżetu Obywatelskiego 2023 120,00
Całkowita wartość projektu 13200,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Joanna Grabek (z korespondencji) 2022-07-26, 9:48
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2022-07-26, 9:48
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2022-07-26, 9:49
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt poprawny Paulina Dawid 2022-08-17, 13:41
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2022-09-11, 20:46

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Wniosek publiczny.pdf

Do góry