Ikona wniosków Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wszczęła procedurę realizacji Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłaszania zadań do realizacji oraz do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BLBO.

Data zakończenia: 2022-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni

numer

15

Krótki opis projektu

W ramach projektu chcielibyśmy zagospodarować teren wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni. W ramach wsparcia powstanie nowa wiata rowerowa, która bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo pozostawianych przy szkole pojazdów. Zadaszona wiata jeszcze bardziej zachęci dzieci do ekologicznego i zdrowego dojazdu na lekcje. Zachęci ich także do zdobycia karty rowerowej, którą można zdać właśnie w tej szkole.

Szczegółowy opis projektu

W ramach projektu chcielibyśmy zagospodarować teren wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni. W ramach wsparcia powstanie nowa wiata rowerowa, która bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo pozostawianych przy szkole pojazdów. Koncepcja projektowa zagospodarowania przestrzeni przy SP1 zawiera także uporządkowanie terenu obok wiaty, nadając jej nowe znaczenie i charakter. Zakres projektu obejmuje postawienie wiaty rowerowej na około 15 stanowisk. Wiata będzie zadaszona, konstrukcja będzie stabilna i bezpieczna. Wnioskodawca zaznacza, iż będzie to miejsce nie tylko nowoczesne, ale także przyjazne dzieciom, młodzieży i mieszkańcom. Obserwując rozwijający się trend poruszania się rowerem w mieście, także wśród najmłodszych oraz dostrzegając realny problem z ich parkowaniem, proponujemy w ramach tej edycji budowę zadaszonej wiaty rowerowej. Zapewniłoby to dość wysoki poziom bezpieczeństwa rowerów. Wiata rowerowa pozwoli zachęcić mieszkańców do przyjazdu rowerem do szkoły i zapewni odpowiednie ich przechowywanie. Wiata rozwiązałaby problem parkowania jednośladów w miejscach niedozwolonych- co często ma miejsce na terenie Szkoły. Do szkoły przy ulicy Sienkiewicza uczęszcza około 220 uczniów. W okresie letnim brakuje miejsca, gdzie można bezpiecznie zostawić swój pojazd. Zadaszona wiata jeszcze bardziej zachęci dzieci do ekologicznego i zdrowego dojazdu na lekcje. Zachęci ich także do zdobycia karty rowerowej, którą można zdobyć właśnie w tej szkole. Dzięki realizacji tego projektu powstanie coś nowoczesnego, co zachęci uczniów do przyjazdu na zajęcia dodatkowe. Szkoła wiele razy występowała do różnych organizacji o wsparcie finansowe na stworzenie takiego miejsca, ale niestety nigdy nie udało się pozyskać środków finansowych. Realizacja zadania odpowie na plan przestrzennego zagospodarowania terenu przez Gminę Blachownia w przyszłości.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem głównym projektu jest poprawienie bezpieczeństwa pojazdów stojących przy Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe takie jak:
1. polepszenie jakości życia mieszkańców miejscowości Blachownia oraz zaspokojenie ich potrzeb społecznych poprzez zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1. Przeprowadzenie zaplanowanej budowy wiaty umożliwi rozwój i poprawę jakości terenu, co wpłynie pozytywnie na wzrost atrakcyjności Szkoły i Gminy.
2. wykorzystanie wolnego miejsca na potrzeby uczniów, mieszkańców, społeczności lokalnej wpłynie na poszerzenie i udoskonalenie form ekologicznego spędzania czasu i promowania zdrowego trybu życia Otrzymane dofinansowanie odpowiada bezpośrednio na potrzeby mieszkańców oraz ich pociech. Realizacja zadania przyczyni się bezpośrednio do poszerzenia oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Gminy Blachownia. Główny problem Szkoły stanowi brak miejsca takiego jak wiata rowerowa, co prowadzi do obniżania atrakcyjności Szkoły w stosunku do innych Placówek. Szkoła Podstawowa nr 1 jest największą szkołą w całej Gminie i zasadnym jest, aby posiadała taką wiatę. Realizacja projektu ma także ogromne znaczenie w sferze poprawy bezpieczeństwa. Nasi uczniowie nie będą już obawiać się o swoje pojazdy. ponieważ stworzymy miejsce, gdzie będą mogli je zostawić.
Beneficjentem projektu będą wszyscy uczniowie Szkoły podstawowej nr 1 w Blachowni oraz ich opiekunowie. Z zadania będą także korzystać nauczyciele Szkoły, Wszyscy mieszkańcy Gminy, przyjeżdżający do Szkoły i do miejscowości Blachownia. Beneficjenci będą zatem w różnym wieku, nie będzie brane pod uwagę kryterium zamieszkania. Zadanie planowane jest z uwzględnieniem równości płci- w projekcie będą uczestniczyć Mężczyźni i Kobiety w równym stopniu.
Uwarunkowania techniczne, przyrodnicze, przestrzenne, społeczne umożliwiają realizacje wnioskowanego zadania. Realizacja zadania jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego i jest zgodna z prawem lokalnym i strategią rozwoju Gminy Blachownia.

Zarejestrowany przez

Joanna Grabek

2022-07-22, 13:33

Współautorzy

Brak

Wysłany

2022-07-22, 13:33

Głosów poparcia

1

lokalizacja

264, obręb Blachownia

Szerokość: 50.7798604

Długość: 18.9625849

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 1. Wiata rowerowa 18000,00
Całkowita wartość projektu 18000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Joanna Grabek (z korespondencji) 2022-07-22, 13:33
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2022-07-22, 13:33
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2022-07-22, 13:33
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt poprawny Paulina Dawid 2022-08-17, 13:39

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Wniosek publiczny.pdf

Do góry