Ikona wniosków Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wszczęła procedurę realizacji Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłaszania zadań do realizacji oraz do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BLBO.

Data zakończenia: 2022-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Doposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa Wyrazów

numer

13

Krótki opis projektu

Projekt obejmuje doposażenie terenów rekreacyjnych sołectwa Wyrazów w stojaki na rowery, zakup elementów wyposażenia placu zabaw na ul. Wyścigowej, zakup i montaż osłony plandekowej do altany przy ul. Podmiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy Kapliczce przy ul. Wyścigowej.

Szczegółowy opis projektu

Zadanie obejmuje:
- zakup dodatkowego elementu wyposażenia placu zabaw przy ul. Wyścigowej,
- zakup i montaż stojaków na rowery przy ul. Podmiejskiej (domek) oraz Wyścigowej (plac zabaw),
- zainstalowanie osłon plandekowych w altanie przy domku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej,
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Kapliczce w Wyrazowie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Potrzeba realizacji zadań zawartych w projekcie jest odpowiedzią na głosy i pomysły mieszkańców, które są sygnalizowane w czasie spotkań integracyjnych. Ciągła poprawa funkcjonalności i atrakcyjności miejsc rekreacyjnych przyczynia się do większego zaangażowania w życie lokalne, dając możliwość ciekawego spędzania czasu dla dzieci i dorosłych oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu.
Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy Wyrazowa: dorośli i dzieci, bez względu na płeć i status materialny. Tereny rekreacyjne sołectwa pełnią ważną funkcję w integracji, a ciągła poprawa ich funkcjonalności przyczynia się do rozwoju aktywności społecznej i fizycznej mieszkańców.

Zarejestrowany przez

Joanna Grabek

2022-07-22, 11:05

Współautorzy

Brak

Wysłany

2022-07-22, 11:05

Głosów poparcia

1

lokalizacja

711, 284/4 obręb Wyrazów

Szerokość: 50.7839882

Długość: 19.0065946

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 1. Zakup dodatkowego elementu wyposażenia placu zabaw przy ul. Wyścigowej 5000,00
2 2. Zakup i montaż stojaków na rowery przy ul. Podmiejskiej (domek) oraz Wyścigowej (plac zabaw) 2000,00
3 3. Zainstalowanie osłon plandekowych w altanie przy domku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej 5394,00
4 4. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Kapliczce w Wyrazowie 2000,00
Całkowita wartość projektu 14394,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Joanna Grabek (z korespondencji) 2022-07-22, 11:05
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2022-07-22, 11:05
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2022-07-22, 11:05
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt poprawny Paulina Dawid 2022-08-17, 13:45

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Wniosek publiczny.pdf

Do góry