Ikona wniosków Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wszczęła procedurę realizacji Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłaszania zadań do realizacji oraz do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BLBO.

Data zakończenia: 2022-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Wyrazów Razem Kulturalnie 2023

numer

12

Krótki opis projektu

Projekt obejmuje:
- organizację zajęć edukacyjnych oraz rozwijających zainteresowania mieszkańców sołectwa,
- przeprowadzenie cyklicznych spotkań integracyjnych,
- organizację życia kulturalnego mieszkańców ( np. bilety wstępu do teatru, muzeum, wyjazdy krajoznawcze itp.)

Szczegółowy opis projektu

?Wyrazów Razem Kulturalnie ? jest kontynuacją projektów z 2020-2022. Jego celem jest stworzenie możliwości do udziału w życiu kulturalnym, integracja oraz rozwój zainteresowań mieszkańców sołectwa Wyrazów.
Zadanie polega na:
1. organizacji zajęć rozwijających zainteresowania mieszkańców sołectwa:
- lekcje śpiewu,
- gra na instrumentach,
- konwersacje z języka angielskiego,
- robótki ręczne ( hafty, dekoracje świąteczne itp.)
2. przeprowadzeniu cyklicznych spotkań integracyjnych np. Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka oraz corocznego festynu organizowanego w sezonie letnim.
3. możliwość uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym ( np. bilety wstępu do teatru, muzeum ), wyjazdy krajoznawcze i zwiedzanie zabytków, wystaw itp.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem realizacji zadania jest możliwość rozwijania pasji wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek i status materialny. Organizacja imprez i spotkań integracyjnych sprzyja zacieśnianiu więzi społecznych i jest ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym (szczególnie dla seniorów ) wzbogaca światopogląd i przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Projekty ?Wyrazów Razem Kulturalnie? realizowane w ubiegłych latach cieszyły się ogromnym zainteresowaniem a liczba zainteresowanych wciąż rośnie.
Beneficjentami zadania są wszyscy mieszkańcy Wyrazowa: dorośli i dzieci, bez względu na płeć i status materialny.

Zarejestrowany przez

Joanna Grabek

2022-07-22, 9:27

Współautorzy

Brak

Wysłany

2022-07-22, 9:27

Głosów poparcia

1

lokalizacja

284/4 ul. Podmiejska, obręb Wyrazów

Szerokość: 50.7862097

Długość: 19.0068842

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 1. Muzyczne zajęcia cykliczne dla dzieci i dorosłych 4000,00
2 2. Konwersacje z języka angielskiego - zajęcia cykliczne dla dzieci i dorosłych 4000,00
3 3. Robótki ręczne - zakup materiałów i organizacja warsztatów 500,00
4 4. Cykliczne zajęcia integracyjne ( np. Dzień Dziecka, Wigilia, biesiady, wyjazdy krajoznawcze ) 2000,00
5 5. Uczestnictwo mieszkańców w życiu kulturalnym np. bilety wstępu do teatru, muzeum, wyjazdy krajoznawcze, zwiedzanie zabytków, wystaw itp. 4500,00
Całkowita wartość projektu 15000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Joanna Grabek (z korespondencji) 2022-07-22, 9:27
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2022-07-22, 9:27
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2022-07-22, 9:27
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt poprawny Paulina Dawid 2022-08-17, 13:45
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2022-09-11, 13:45

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Wniosek publiczny.pdf

Do góry