Ikona wniosków Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Blachowniański Budżet Obywatelski 2023

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska wszczęła procedurę realizacji Blachowniańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłaszania zadań do realizacji oraz do wzięcia udziału w tegorocznej edycji BLBO.

Data zakończenia: 2022-12-30

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Poprawa estetyki centrum sportowo-rekreacyjnego w Starej Gorzelni

numer

9

Krótki opis projektu

Wykonanie i montaż wiaty grillowej o wymiarach 8x6m umożliwiającej spotkania mieszkańców podczas spotkań integracyjnych i kulturalnych.

Szczegółowy opis projektu

W ramach zadania zostanie wykonana wiata grillowa o wymiarach 8x6m wykonana z drewna impregnowanego. Zadaszenie wiaty będzie wykonane z drewna (pełne deskowanie). Pokrycie dachu stanowić będzie gont bitumiczny. Wiata grillowa powstanie w miejscu wyłożonym kostką brukową naprzeciwko altanosceny.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wykonanie i zamontowanie wiaty grillowej ma na celu polepszenie warunków mieszkańców Starej Gorzelni biorących udział w wydarzeniach takich jak: spotkania integracyjne, dożynki, zebrania wiejskie. Wiata będzie ich chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Podczas wyżej wymienionych spotkań będzie ona jednocześnie spełniała rolę widowni.
Beneficjentami zadania będą wszyscy mieszkańcy Starej Gorzelni, zarówno dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, bez względu na status zawodowy i społeczny.

Zarejestrowany przez

Joanna Grabek

2022-07-21, 14:10

Współautorzy

Brak

Wysłany

2022-07-21, 14:10

Głosów poparcia

1

lokalizacja

ul. Wielkoborska

Szerokość: 50.8154350

Długość: 19.0234067

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota brutto
1 1.Projekt 3000,00
2 2. Wykonanie i montaż wiaty grillowej o wymiarach 8 x 6 m 21867,00
Całkowita wartość projektu 24867,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Joanna Grabek (z korespondencji) 2022-07-21, 14:10
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2022-07-21, 14:10
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2022-07-21, 14:11
4 Merytoryczna akceptacja projektu Projekt poprawny Katarzyna Ryś 2022-08-17, 13:45

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Wniosek publiczny.pdf

Do góry