Nabór projektów

 

Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.

Ten etap został zakończony

Lista złożonych projektów do budżetu obywatelskiego

 

Projekty mieszkańców

349996

Kwota budżetu

0

Liczba projektów

0

Wartość złożonych projektów

0.00

Środki wykorzystane

Brak projektów, lub nie zostały jeszcze opublikowane

Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia

172399

Kwota budżetu

9

Liczba projektów

460751

Wartość złożonych projektów

267.26

Środki wykorzystane
 • 2

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-06, 9:58 |  Wartość projektu: 32289

  PLAC ZABAW JAKO WIELOPOKOLENIOWE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEPIZURACH

  Plac zabaw z którego mogą korzystać dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. Ma być to takie małe
  centrum integracyjne wyposażone w taki sprzęt zabawowo - rekreacyjny, gdzie mogą się integrować wszystkie grupy społeczne tj: dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe które poprzez aktywny tryb życia pragną zadbać o zdrowie.

  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • 10

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-13, 14:13 |  Wartość projektu: 65000

  Powstanie Placu Apelowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni

  działania zmierzające do stworzenia Placu Apelowego na potrzeby dzieci i rodziców z SP 1. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki obszaru przed Szkołą. Wsparcie pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z terenów wokół Szkoły. Wyrównanie terenu i wybrukowanie 350m/2 nierównej nawierzchni będzie służyć uczniom, opiekunom, pracownikom, społeczności lokalnej. Gmina zyska dodatkowe miejsce na organizację uroczystości o podniosłym charakterze.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 11

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-13, 14:20 |  Wartość projektu: 18000

  Stawmy czoła wielkiej wodzie

  Głównym działaniem związane z realizacją tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Blachownia. W ramach wykonania zadania zostanie zakupiony sprzęt przeciwpowodziowy oraz przyczepa do jego transportu.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 12

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-13, 14:33 |  Wartość projektu: 67000

  Parkingi przy Żeromskiego 2a i Bankowej 8 oraz chodnik na placy przy ul. Żeromskiego i Bankowej

  Parking z kostki brukowej przy ulicy Żeromskiego 2a i Bankowej 8 od strony klatek.
  Chodnik z kostki brukowej: podwórko przy ulicy Żeromskiego 2 początek chodnika - koniec między blokami 8 a 10 ulica Bankowa. Wydeptana jest tam ścieżka w trawniku.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 13

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-13, 14:40 |  Wartość projektu: 30000

  Zapobieganie bezdomności i okrucieństwu wobec zwierząt; ochrona bioróżnorodności

  Sterylizacja/kastracja bezdomnych, wolno żyjących i wychodzących kotów przyczyni się do ograniczenia liczby zwierząt bez opieki oraz uchroni przed głodem, chorobami i porzuceniem. Interwencyjna opieka weterynaryjna ukróci cierpienie zwierząt chorych i rannych, a także wzbudzi w społeczności większą gotowość do udzielenia pomocy.

  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • 14

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-13, 14:51 |  Wartość projektu: 8500

  Budki lęgowe dla jerzyków

  My nie znosimy komarów i meszek, a komary i meszki nie znoszą jerzyków! Ptaki te zjadają w ciągu doby 25 tyś. owadów. Zakupmy budki lęgowe i pozwólmy zadomowić się w Blachowni zagrożonemu wyginięciem jerzykowi. Pomóżmy Jemu a On pomoże nam w walce z komarami.

  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • 15

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-13, 14:56 |  Wartość projektu: 32630

  Wytyczenie i wykonanie parkingu przy ul. Miodowej w Blachowni wzdłuż bloku nr 7

  W ramach zadania ma być wykonany parking w ciągu ulicy Miodowej na długości około 70 m dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking będzie wykonany ze spadkiem 10? w kierunku drogi osiedlowej. Nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa. Brzegi parkingu będą wykończone krawężnikami oddzielającymi od trawnika a od strony drogi osiedlowej krawężnikiem najazdowym.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 16

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-13, 15:02 |  Wartość projektu: 138862

  Plac zabaw przy zalewie w Blachowni

  Utworzenie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci przy zalewie w Blachowni.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 17

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2021-07-13, 15:25 |  Wartość projektu: 68470

  Modernizacja i monitoring placu zabaw - Bezpieczne i radosne dzieci

  Ogólnodostępny plac zabaw przy ul. Wspólnej, będzie miejscem rekreacji i aktywnej rozrywki dla najmłodszych, w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Przygotowując plac zabaw, musimy pamiętać by był przede wszystkim: bezpieczny ( wyposażony w urządzenia trwałe, solidne, najwyższej jakości,
  zgodnie z normami bezpieczeństwa. Dodatkowo zamontowany monitoring ma wyeliminować działania dewastacji placu, aby dzieci czuły się bezpiecznie - c.d. we wniosku

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów

Projekty mieszkańców, Cisie

30401

Kwota budżetu

1

Liczba projektów

30401

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 5

  Projekty mieszkańców, Cisie |  2021-07-13, 10:45 |  Wartość projektu: 30401

  Budowa drewnianej altany ogrodowej

  Budowa altany ogrodowej na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów

Projekty mieszkańców, Konradów

29032

Kwota budżetu

1

Liczba projektów

29032

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 1

  Projekty mieszkańców, Konradów |  2021-07-04, 22:57 |  Wartość projektu: 29032

  Rewitalizacja Placu Zabaw w Sołectwie Konradów

  Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci na terenie sportowo- rekreacyjnym Sołectwa Konradów

  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji

Projekty mieszkańców, Łojki

41533

Kwota budżetu

2

Liczba projektów

41533

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 6

  Projekty mieszkańców, Łojki |  2021-07-13, 11:48 |  Wartość projektu: 20000

  Renowacja pomieszczenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach

  Renowacja pomieszczenia biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Łojkach pozwoli uczniom na bezpieczne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych i przebywanie w pomieszczeniu po zajęciach lekcyjnych, zapewni higieniczne warunki oraz zdecydowanie poprawi jakość pracy i estetykę wnętrza.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 7

  Projekty mieszkańców, Łojki |  2021-07-13, 13:47 |  Wartość projektu: 21533

  Chodnik na ul. Piastów w Łojkach - kolejny etap

  Budowa chodnika z kostki brukowej + krawężniki na ww. odcinku.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów

Projekty mieszkańców, Nowa Gorzelnia

22490

Kwota budżetu

1

Liczba projektów

22490

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 9

  Projekty mieszkańców, Nowa Gorzelnia |  2021-07-13, 14:03 |  Wartość projektu: 22490

  Wykonanie toru wrotkarskiego na terenie rekreacyjnym w Nowej Gorzelni

  Wykonanie toru wrotkarskiego na terenie rekreacyjnym w Nowej Gorzelni, tor będzie służył mieszkańcom sołectwa do uprawiania rekreacji sportowej tj. jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach i rowerach.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów

Projekty mieszkańców, Stara Gorzelnia

24760

Kwota budżetu

1

Liczba projektów

24760

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 8

  Projekty mieszkańców, Stara Gorzelnia |  2021-07-13, 13:54 |  Wartość projektu: 24760

  Doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Starej Gorzelni

  Celem zadania jest poprawa estetyki centrum sportowo-rekreacyjnego w Starej Gorzelni oraz zwiększenie atrakcyjności placu zabaw i siłowni zewnętrznej poprzez zakup urządzeń sportowych i urządzeń do pielęgnacji terenu (traktorek, kosiarka).

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów

Projekty mieszkańców, Wyrazów

29381

Kwota budżetu

2

Liczba projektów

29381

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 3

  Projekty mieszkańców, Wyrazów |  2021-07-06, 18:42 |  Wartość projektu: 15000

  Wyrazów Razem Kulturalnie

  Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych sołectwa Wyrazów bez względu na status materialny.
  Projekt polega na:
  Organizacji zajęć rozwijających zainteresowania mieszkańców sołectwa.
  Przeprowadzeniu cyklicznych spotkań integracyjnych.
  Organizacji życia kulturalnego mieszkańców (np. bilety wstępu do teatru, muzeum, wyjazdy krajoznawcze).

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 4

  Projekty mieszkańców, Wyrazów |  2021-07-06, 19:38 |  Wartość projektu: 14381

  Doposażenie domku pełniącego rolę świetlicy oraz terenu rekreacyjnego Wyrazowa

  Domek pełniący rolę świetlicy oraz teren rekreacyjny Wyrazowa jest miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców, służy także rozwijaniu zainteresowań i pasji zarówno dzieci, młodzieży jak i seniorów. Utrzymanie obiektów wymaga ciągłej modernizacji i doposażania w miarę pojawiających się potrzeb mieszkańców.
  Celem projektu jest doposażenie domku i terenu rekreacyjnego.

  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
Do góry