Nabór projektów

UWAGA!

W związku z otrzymaniem od Wojewody Śląskiego uwag i wytycznych do zmian w uchwale Rady Miejskiej nr 51/IX/2019 dotyczącej Budżetu Obywatelskiego zmuszeni jesteśmy do dokonania korekty w/w aktu prawa miejscowego.
Mając na uwadze tryb pracy nad wdrożeniem powyższych korekt przewidywany czas podjęcia decyzji w tej sprawie przez Radę Miejską to pierwsza dekada miesiąca lipca. Czasowy harmonogram wdrażania i obowiązującej w tej sprawie wzory dokumentów ulegną również zmianie. Do czasu podjęcia decyzji w tej sprawie przez Radę Miejską prosimy o wstrzymanie działań związanych z przygotowaniem projektów.
O ostatecznym terminie i zasadach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie po ustaleniu ich ostatecznej treści.

Do góry