Głosowanie

 

Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!


Ten etap został zakończony

Ranking projektów poddanych pod głosowanie

 

Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia

172144

Kwota budżetu

18

Liczba projektów

554858.7

Wartość złożonych projektów

322.32

Środki wykorzystane
 • 3

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-04, 10:42 |  Wartość projektu: 168900

  Budowa tężni solankowej w Centrum Blachowni

  Zadanie polega na budowie tężni solankowej na terenie w centrum Blachowni. Tężnia solankowa jest obiektem leczniczym ? tzw. inhalatorium zewnętrznym. Zbudowana jest z drewna i gałęzi tarniny, po których spływa wytworzona solanka. Wytworzone warunki wokół tężni powodują uwolnienie aerozolu, który wdychany ma niezwykłe wartości lecznicze. Nawet po krótkim czasie korzystania z tężni poprawia się samopoczucie oraz stan psychofizyczny człowieka.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  295 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • Lista projektów, które aktualnie nie mieszczą się w budżecie grupy lub nie uzyskały wymaganej liczby głosów
 • 18

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 12:02 |  Wartość projektu: 23100

  ?Pakuj się do szafki? - dbaj o kręgosłup - Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Blachowni

  Każde dziecko w wieku szkolnym codziennie dzielnie maszeruje z ciężkim tornistrem, pochyla się nad książkami i .... niestety przeciąża swój kręgosłup. Zważ plecak swojego dziecka i przekonaj się jak ważna jest realizacja naszego zadania ?Pakuj się do szafki?. Wspólnie zawalczmy o zmniejszenie wagi plecaków szkolnych naszych dzieci i ich zdrowe plecy.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  225 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji
 • 1

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-11-14, 9:22 |  Wartość projektu: 84025.7

  Remont wewnętrznej drogi dojazdowej ? osiedlowej, przynależnej do ul Miodowej dla budynków mieszkalnych Nr 3 i Nr 5 wraz z wykonaniem parkingu dla samochodów mieszkańców i osób przyjezdnych przy budynku Nr 5, na jego całej długości.

  Wykonanie remontu drogi wewnętrznej dojazdowej, przynależnej do ulicy Miodowa Nr 3 i Miodowa Nr 5 wraz z wybudowaniem parkingu przynależnym na całej jej długości do budynku. Nr 5 w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników z niej korzystających.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  146 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji
 • 7

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-06, 14:52 |  Wartość projektu: 34867.7

  Plac zabaw jako wielopokoleniowe centrum integracji społecznej w Trzepizurach

  Plac zabaw z którego mogą korzystać dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. Ma być to takie małe
  centrum integracyjne wyposażone w taki sprzęt zabawowo ? rekreacyjny, gdzie mogą się integrować wszystkie grupy społeczne tj: dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe które poprzez aktywny tryb życia pragną zadbać o zdrowie.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  56 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji
 • 11

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 10:51 |  Wartość projektu: 7900

  Zakup ław i stołów ogrodowych dla mieszkańców Ostrów

  Zadanie polega na zakupie 20 kompletów ogrodowych ? ławy i stoły. Komplety te stanowić będą uzupełnienie namiotów zakupionych z funduszy BO w roku ubiegłym.
  Korzystać z nich będą wszyscy mieszkańcy dzielnicy Ostrowy, Gminy Blachownia i przyjezdni goście podczas organizowanych uroczystości i imprez ? parafialnych, szkolnych, oraz społeczności tej części Gminy.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  48 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji
 • 13

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 11:18 |  Wartość projektu: 5300

  Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Sienkiewicza w Blachowni

  Zadanie polega na doposażeniu w urządzenie do ćwiczeń, które stanowić będzie uzupełnienie siłowni zewnętrznej na istniejącym terenie przystosowanym do tego celu.
  Z siłowni zewnętrznej korzystają mieszkańcy osiedla bloków 7, 9, 11 przy ul. Sienkiewicza.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  46 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji
 • 15

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 11:41 |  Wartość projektu: 52410.1

  BUDOWA KOMPLEKSU DWÓCH BOISK DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W BLACHOWNI

  BLACHOWNIA W CHWILI OBECNEJ NIE POSIADA BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ, TAK POPULARNEJ SZCZEGÓLNIE W OKRESIE LETNIM.
  KOMPLEKS DWÓCH BOISK PLAŻOWYCH POZWOLI NA ZASPOKOJENIE POTRZEB TRENINGOWYCH I REKREACYJNYCH LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, JAK I POTRZEB KLUBU SIATKARSKIEGO
  DZIĘKI JEGO ISTNIENIU NASZE MIASTO BĘDZIE MOGŁO UBIEGAĆ SIĘ O ORGANIZACJĘ TURNIEJÓW SIATKARSKI RANGI WOJEWÓDZKIEJ, CO NIEWĄTPLIWIE PRZYCZYNI SIĘ DO PROMOCJI MIAST

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  28 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji
 • 6

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-06, 14:00 |  Wartość projektu: 14986

  NAPRAWA DROGI GMINNEJ UL. SOSNOWA W BLACHOWNI

  Zadanie polega na wykonaniu remontu tj. utwardzeniu drogi gminnej ul. Sosnowej w Blachowni obręb Ostrowy.
  Droga ta jest drogą gruntową z licznymi koleinami i ubytkami, która utrudnia a wręcz uniemożliwia korzystanie z niej przez mieszkańców ul. Wojska Polskiego i Żwirki i Wigury . Remont przedmiotowej ulicy poprawiłby komfort poruszania się po niej.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  16 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji
 • 4

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-04, 11:30 |  Wartość projektu: 14169.6

  Montaż lamp solarnych - ul. Żurawia

  Montaż lamp solarnych na ulicy Żurawiej przy działkach o nr 4 i 8. Zamontowanie lamp wpłynie pozytywnie na komfort życia mieszkańców oraz zwiększy poczucie bezpieczeństwa na osiedlu.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  14 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 12

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 11:08 |  Wartość projektu: 35000

  II Etap inwestycji realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego polegającej na budowie 5 słupów oświetleniowych

  Zainstalowanie lamp przy ul. Wczasowej

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  14 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 32

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 14:53 |  Wartość projektu: 22000

  ,,Dajemy szansę lepszego rozwoju sportowego? ? poprawa bazy sportowej OSiR-u Blachownia oraz wyposażenia UKS Orlik Blachownia

  W ramach zadania chcemy doposażyć szatnie przy boisku treningowym ,,Sahara? w oświetlenie oraz zakupić dodatkowo ławki i regały oraz niezbędne akcesoria aby poprawić warunki bytowe uczestników zajęć piłkarskich.
  Dodatkowo pragniemy zakupić dla naszych zawodników niezbędny sprzęt sportowy oraz pomocniczy do zajęć, co pozytywnie wpłynie na wizerunek klubu oraz podniesie jakość zajęć. Klub poprzez realizację wsparcia będzie mógł godnie reprezentować Gminę w turniejach i wszelkich wyjazdach.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  13 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 10

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-07, 14:13 |  Wartość projektu: 3000

  ZAKUP PROFESJONALNEGO PRZENOŚNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO DLA TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ I MIŁOŚNIKÓW BLACHOWNI

  Profesjonalny zestaw nagłośnieniowy pomoże Towarzystwu Przyjaciół i Miłośników Blachowni przy organizacji wielu imprez plenerowych takich jak konkursy, zabawy, ogniska, spotkania integracyjne, okolicznościowe oraz akademie z okazji świąt narodowych i innych ważnych dla naszych mieszkańców wydarzeń. Ponad 15-to letnie doświadczenie oraz duża aktywność TPiMB jest gwarantem, że zakupiony w ramach BO sprzęt nagłaśniający będzie dobrze wykorzystany w prowadzeniu wszystkich statutowych przedsięwzięć.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  10 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 5

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-06, 13:23 |  Wartość projektu: 14169.6

  Montaż lamp solarnych

  Montaż 2 lamp solarnych na ulicy Różanej przy drugiej uliczce bocznej w miejscu działki o numerze ewidencyjnym 40401_4.0002.81/10 jedna lampa oraz druga lampa przy trzeciej uliczce bocznej w miejscu działki o numerze ewidencyjnym 240401-4.0002.81/15.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  7 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 9

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-07, 11:54 |  Wartość projektu: 12600

  BUDOWA PRZEJSĆIA DLA PIESZYCH NA ULICY CMENTARNEJ PRZY CMENTARZU PARAFIALNYM W BLACHOWNI

  Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę przejścia dla pieszych naprzeciw cmentarza parafialnego. Lokalizacja parkingu oraz punktu sprzedaży zniczy i kwiatów po przeciwnej stronie ulicy powoduje, że osoby odwiedzające groby zmuszone są do przejścia przez ulicę Cmentarną. W ramach zadania należy wykonać przejście dla pieszych na ulicy Cmentarnej naprzeciw wejścia głównego na cmentarz parafialny.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  6 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 14

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 11:34 |  Wartość projektu: 6500

  ZABUDOWA ŚMIETNIKA POMIĘDZY BLOKAMI NR 7 i 11 w BLACHOWNI

  Zadanie polega na zabudowaniu terenu na którym, ustawione są pojemniki na odpady komunalne. Z wydzielonego miejsca do składowania śmieci korzystają mieszkańcy bloków nr 7 i 11 przy ul. Bankowej w Blachowni. Taka zabudowa pojemników wpłynie na ogólny ład i porządek. Realizacja zadania poprawi estetyczny i higieniczny wygląd terenu, który jest wizytówką osiedla.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  6 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 16

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 11:49 |  Wartość projektu: 30495

  Doposażenie placu zabaw, Blachownia ul. Jodłowa

  Doposażenie zaniedbanego placu zabaw oraz wymiana starych, wysłużonych urządzeń.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  3 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 2

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-11-15, 8:46 |  Wartość projektu: 17835

  Radosny ogród - modernizacja placu zabaw w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym STORCZYK

  1.Wspomaganie rozwoju dzieci.
  2. Walka z otyłością dzieci.
  3. Urozmaicenie szkolnych zajęć.
  4. Integracja działkowej społeczności.
  5. Oddanie terenu do użytkowania dla dzieci.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  1 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów
 • 17

  Projekty mieszkańców, Miasto Blachownia |  2019-12-10, 11:54 |  Wartość projektu: 7600

  ?Wesoły kalendarz emeryta czyli bądź razem z nami emerytami? - spotkania i wycieczki integracyjne. Walczymy z samotnością i nudą.

  Projekt zakłada aktywizację osób w wieku 60 + z terenu gminy Blachownia. Zadanie obejmuje cykl spotkań integracyjnych, wycieczek edukacyjnych mających na celu włączenie społeczne osób starszych poprzez wspólne uczestnictwo oraz kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych. Edukacja w zakresie zdrowia, rekreacji i sportu.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  0 / 15
  Aktualny status
  Odrzucony - brak wymaganej liczby głosów

Projekty mieszkańców, Cisie

30707

Kwota budżetu

1

Liczba projektów

30707

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 22

  Projekty mieszkańców, Cisie |  2019-12-10, 13:33 |  Wartość projektu: 30707

  Dofinansowanie do zakupu samochodu typu PICKUP dla OSP Cisie

  Dofinansowanie do zakupu samochodu typu PICKUP dla OSP Cisie.
  Główne przeznaczenie pojazdu to:
  - działania operacyjno-szkoleniowe oraz zabezpieczenie logistyczne jednostki.
  - transport sprzętu, potrzebnego podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz podmiana ratowników, podczas długotrwałych akcji.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  46 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji

Projekty mieszkańców, Konradów

27983

Kwota budżetu

5

Liczba projektów

34163

Wartość złożonych projektów

122.08

Środki wykorzystane
 • 29

  Projekty mieszkańców, Konradów |  2019-12-10, 14:24 |  Wartość projektu: 8000

  Wykonanie przepustu pod wiatą przystankową przy ul. Długiej 7

  Wykonanie przepustu pod wiatą przystankową przy ul. Długiej

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  76 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • 26

  Projekty mieszkańców, Konradów |  2019-12-10, 14:00 |  Wartość projektu: 10783

  Montaż mijanek na ul. Wrzosowej wraz z wykonaniem stałej organizacji ruchu

  Montaż mijanek na ul. Wrzosowej wraz z wykonaniem stałej organizacji ruchu

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  36 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • 25

  Projekty mieszkańców, Konradów |  2019-12-10, 13:56 |  Wartość projektu: 6180

  Utwardzenie drogi publicznej - ul. Kopalnianej

  Utwardzenie ulicy Kopalnianej tłuczniem na odcinku ok. 300 m - III etap

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  34 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • 27

  Projekty mieszkańców, Konradów |  2019-12-10, 14:09 |  Wartość projektu: 3000

  Sterylizacja kotów bezdomnych w sołectwie Konradów

  Sterylizacja bezdomnych kotów

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  31 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • Lista projektów, które aktualnie nie mieszczą się w budżecie grupy lub nie uzyskały wymaganej liczby głosów
 • 28

  Projekty mieszkańców, Konradów |  2019-12-10, 14:16 |  Wartość projektu: 6200

  Montaż wiaty przystankowej - ul. Długa

  Montaż i zakup wiaty przystankowej

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  17 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji

Projekty mieszkańców, Łojki

42106

Kwota budżetu

3

Liczba projektów

56698.3

Wartość złożonych projektów

134.66

Środki wykorzystane
 • 21

  Projekty mieszkańców, Łojki |  2019-12-10, 13:22 |  Wartość projektu: 13852.3

  Szafki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łojkach

  Zakup zamykanych na klucz szafek dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Łojkach pozwoli uczniom na przechowywanie odzieży wierzchniej i sportowej oraz podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Przy braku szatni jest to jedyne rozwiązanie, które zapewni również bezpieczeństwo komunikacyjne uczniów na korytarzach szkolnych. Inwestycja poprawi estetykę korytarzy szkolnych oraz ma na celu zwiększenie dbałości uczniów o mienie szkoły.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  130 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • 20

  Projekty mieszkańców, Łojki |  2019-12-10, 13:07 |  Wartość projektu: 28246

  Naprawa i wyrównanie dróg gminnych - Polnej i Piastów

  Wyrównanie i zasypanie dziur, wyrw itp. na ulicach gminnych w sołectwie Łojki - chodzi o zaniedbane i dziurawe ulice: Polną i Piastów

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  93 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • Lista projektów, które aktualnie nie mieszczą się w budżecie grupy lub nie uzyskały wymaganej liczby głosów
 • 19

  Projekty mieszkańców, Łojki |  2019-12-10, 12:57 |  Wartość projektu: 14600

  Piosenka jest dobra na wszystko? cykl spotkań i warsztatów muzycznych z mieszkańcami Łojek i Członkami Koła Emerytów w Łojkach.

  Projekt zakłada aktywizację osób w wieku 50 + z terenu gminy Blachownia w obszarze animacji kulturalnej. Zadanie obejmuje cykl warsztatów i spotkań artystycznych i edukacyjnych realizowanych przez doświadczonego specjalistę i animatora kultury Karola Ostalskiego i wolontariuszy ze stowarzyszeni emerytów. Zajęcia rozwijać będą umiejętności wokalne i animatorskie. Projekt ma na celu edukację z zakresu emisji głosu i technik oddechowych, rozwija wiedzę z historii muzyki oraz pieśni i piosenki pol

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  53 / 15
  Aktualny status
  Niezakwalifikowany do realizacji

Projekty mieszkańców, Nowa Gorzelnia

22605

Kwota budżetu

1

Liczba projektów

22605

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 30

  Projekty mieszkańców, Nowa Gorzelnia |  2019-12-10, 14:42 |  Wartość projektu: 22605

  Wkład sołecki w zakup nieruchomości (działki) na cele sołectwa Nowa Girzelnia

  Celem realizacji zadania jest zakup nieruchomości (działki) dla sołectwa Nowa Gorzelnia. Plac sołecki będzie pierwszym i jedynym terenem będącym własnością Gminy Blachownia na terenie Nowej Gorzelni. Plac sołecki zaoferuje docelowo kolejne możliwości rozwoju infrastruktury, miejsca aktywnej zabawy i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  66 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji

Projekty mieszkańców, Stara Gorzelnia

24721

Kwota budżetu

1

Liczba projektów

24721

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 31

  Projekty mieszkańców, Stara Gorzelnia |  2019-12-10, 14:47 |  Wartość projektu: 24721

  Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Stara Gorzelnia

  Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz mienia znajdującego się na terenie centrum sportowo-rekreacyjnego w Starej Gorzelni. Zadanie przyczyni się do poprawy estetyki sołectwa. W ramach zadania nastąpi montaż spowalniaczy ruchu na ulicy Wielkoborskiej, montaż systemu monitoringu na terenie centrum sportowo-rekreacyjnego. Zakupione zostaną materiały na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w namiocie wielosezonowym oraz zostanie nasadzona zieleń.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  22 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji

Projekty mieszkańców, Wyrazów

29735

Kwota budżetu

2

Liczba projektów

29735

Wartość złożonych projektów

100.00

Środki wykorzystane
 • 8

  Projekty mieszkańców, Wyrazów |  2019-12-06, 23:23 |  Wartość projektu: 14860

  Udział w życiu kulturalnym, integracja oraz rozwój zainteresowań mieszkańców sołectwa Wyrazów

  Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania mieszkańców sołectwa. Prowadzenie cyklicznych spotkań integracyjnych. Organizacja życia kulturalnego mieszkańców (np. bilety wstępu do teatru, muzeum)

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  27 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
 • 23

  Projekty mieszkańców, Wyrazów |  2019-12-10, 13:43 |  Wartość projektu: 14875

  Modernizacja domku i terenu sportowo-rekreacyjnego w Wyrazowie

  Modernizacja i wyposażenie doku na terenie sportowo-rekreacyjnym: urządzenia agd, urządzenia do gier i zabaw: tyrolka, ławostoły, namiot.

  Liczba głosów
  ( uzyskał / wymagane )
  27 / 15
  Aktualny status
  Zakwalifikowany do realizacji
Do góry